POLITYKA PRYWATNOŚCI

https://grzanpolsklep.pl/

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej https://grzanpolsklep.pl/.

2. Polityka Prywatności określa również zasady stosowania plików cookies.

3. Administratorem danych osobowych Klientów i Użytkowników Sklepu w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.) jest Grzanpol Sp. z o.o. (dawniej: Grzanpol Arkadiusz Grzanka, Joanna Ślęzak Sp.j.) z siedzibą w Bukownie (ul. Kolejowa 50, 32-332 Bukowno), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000252127, REGON: 080080488, NIP: 9252000493, zwana dalej Administratorem lub Usługodawcą.

4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami ochrony danych osobowych, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. ze zm.).

II. ZASADY i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez gromadzenie logów serwera. Logi są wyłącznie materiałem pomocniczym służącym do administrowania serwerem, w tym do generowania statystyk. Dane te mają charakter zbiorczy i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Sklepu. Logi nie są udostępniane podmiotom trzecim.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji usług udostępnianych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

3. Administrator informuje, że w związku z możliwością założenia konta klienta w Sklepie internetowym, klienci mogą zostać zobowiązani do podania określonych danych, takich jak adres poczty elektronicznej oraz hasło. Podanie tych danych jest konieczne do założenia konta.

4. Dane podane przez Użytkownika w związku z zapisem na Newsletter, są wykorzystywane wyłącznie do wysyłki Newslettera w oparciu o zgodę udzieloną przez Użytkownika.

5. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników strony internetowej Sklepu w następujących celach:

a) złożenia i realizacji zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);

b) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy);

c) prowadzenia obsługi użytkownika, w szczególności zarządzanie kontem czy rozwiązywania problemów technicznych (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO - wykonanie umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora);

d) kontaktu z użytkownikiem w ramach obsługi klienta (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy; w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO - na potrzeby archiwizacji korespondencji);

e) wysyłki Newslettera ( w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie; art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – wykonanie umowy; prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko;

b) nazwa firmy,

c) numer NIP;

d) adres zamieszkania, siedziby lub prowadzenia działalności gospodarczej;

e) adres dostawy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby/prowadzenia działalności);

f) adres poczty elektronicznej;

g) numer telefonu;

h) data urodzenia.

7. Podanie przez Użytkownika powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy sprzedaży bądź świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną. Ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy lub realizacji danej usługi.

8. Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji konkretnej usługi każdorazowo jest wskazywany na stronie internetowej Sklepu.

9. Dane osobowe użytkowników Sklepu internetowego są przekazywane następującym podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę celem realizacji zamówień lub udostępniania usług elektronicznych:

a) cyber_Folks S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań) KRS 0000612359, NIP 7822622168 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze Sklepu;

b) DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa), KRS: 0000028368, NIP: 5260204110 – w celu dostawy Zamówień do Klientów;

c) InPost Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie (ul. Wielicka 28, 30-552 Kraków), KRS: 0000543759, NIP: 6793108059 – w celu dostawy Zamówień do Klientów;

d) PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), KRS: 0000347935, NIP: 7792369887 – w celu obsługi systemu płatności Przelewy24, za pośrednictwem którego Klient dokonuje płatności za zamówiony Towar;

e) Zakład Rachunkowości i Doradztwa Nest sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu (ul. Krakowska 22, 32-340 Wolbrom), KRS: 0000093051,  NIP: 637197115 – w celu rozliczeń podatkowych i księgowości.

10. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres realizacji zamówień i usług elektronicznych, jak i przez okres przedawnienia roszczeń, okresy wynikające z przepisów prawa podatkowego i innych stosownych regulacji w tym zakresie.

 

III. ZASADY STOSOWANIA PLIKÓW COOKIES

 

1. Administrator w ramach strony internetowej Sklepu zbiera informacje zawarte w plikach cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane w urządzeniu końcowym użytkownika odwiedzającego stronę Sklepu internetowego. Pliki cookies pozwalają m.in. na utrzymanie sesji czy zapamiętanie ustawień strony internetowej preferowanych przez użytkownika.

3. Administrator w ramach strony internetowej Sklepu wykorzystuje następujące pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w Sklepie internetowym;

b) zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy lub danych logowania do Sklepu internetowego;

d) dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji użytkownika (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze strony Sklepu internetowego;

e) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego oraz badania potrzeb użytkowników.

4. Administrator w ramach strony internetowej Sklepu korzysta z zewnętrznych plików cookies dostarczanych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook. Administratorem cookies zewnętrznego jest Facebook Inc z siedzibą w Stanach  Zjednoczonych lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

5. Facebook Inc jako podmiot z państwa trzeciego (Stanów Zjednoczonych) korzysta z odpowiednich mechanizmów zgodności w postaci standardowych klauzul umownych dla zapewnienia standardów ochrony danych osobowych przewidzianych przez RODO.

6. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej użytkownik może w każdym momencie wyłączyć bądź ograniczyć możliwość zapisywania plików cookies.

7. Użytkownik może usunąć pliki cookies ręcznie w sposób wskazany na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z jakiej korzysta użytkownik, bądź w menu pomocy tej przeglądarki.

8. Zablokowanie możliwości przechowywania plików cookies lub zmiany ustawień w zakresie ich gromadzenia mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych narzędzi udostępnianych w ramach Sklepu internetowego, w tym z możliwości złożenia Zamówienia.

9. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Sklepu internetowego umożliwiają wycofanie zgody na pobieranie i wykorzystywanie przez nie danych przetwarzanych w celu dopasowania reklam opartych na aktywności użytkownika.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora, w tym do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, jak również uzyskania kopii tych danych. 

2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji konta klienta w Sklepie internetowym mają prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania swoich danych osobowych.

3. Każdy Użytkownik ma również prawo do żądania sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

4. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w formularzach może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.

5. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Użytkownik, który chce skorzystać ze swoich uprawnień może w każdej chwili przesłać stosowne żądania w tym zakresie na adres siedziby Administratora lub na adres email:
grzanpol@grzanpol.com.pl.

7. Usunięcie bądź ograniczenie przetwarzania danych osobowych Użytkownika może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia lub korzystania z usług świadczonych droga elektroniczną czy innych funkcjonalności Sklepu internetowego.

8. Jeżeli Użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy związane z ochroną danych osobowych, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

V. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

 

1. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych użytkowników z zasadami ochrony danych osobowych.

2. Administrator może przekazać, a w uzasadnionych przypadkach również ustawowy obowiązek przekazać, dane osobowe Użytkowników organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator może powierzać podmiotom zewnętrznym przetwarzanie danych osobowych Użytkowników lub udostępniać te dane wyłącznie za zgodą osób, których dane dotyczą, chyba że przetwarzanie to pozostaje w związku z realizacją umowy sprzedaży i innych usług na rzecz Użytkowników. Podmioty te przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia wyłącznie w zakresie określonym w przedmiotowych umowach.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Polityki Prywatności w każdym czasie.

2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Sklepu i wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

3. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą wskazane na stronie internetowej w formie stosownego komunikatu.

4. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2022 r.